Планинска вело тура – Вевчанска Голина – локва 7.7.2024

Еко-свест Вевчани и Рупикапра МТБ Струга со задоволство ве покануваат на Велосипедски настан “Планинска вело тура Вевчанска голина – локва”

Турата ќе се одржи на 7.7.2024 година, со почеток од Вевчани во 9:00 часот.

Целта на оваа вело тура е да ги промовира убавините на планината Јабланица и Споменикот на Природа Вевчански Извори, како и можностите за развивање на велосипедскиот туризам на ова подрачје.

Трајна поставка за природа "Патување низ природните богатства на Вевчански извори"

Ве покануваме на отворање на Трајна поставка за природа “Патување низ природните богатства на Вевчански извори”

Свеченото отворање ќе се одржи во петок 22 март, од 13 часот во Мултикултурен Центар “Коста Србакоски” Вевчани.

Туризам

Споменик на природата

Научни сознанија

Споменик на природата

Мултимедија

Споменик на природата

Денот на Планетата Земја

Денот на Планетата Земја

По повод Денот на Планетата Земја и овогодинешната тема „Планета а не Пластика“, формираме Еко-патрола со учениците од ООУ Страшо Пинџур - Вевчани и денес го расчистувавме отпадот од заштитеното подрачје Споменик на Природа Вевчански Извори за да ја подигнеме свеста...

read more
Планинска вело тура – Вевчанска Голина – локва 7.7.2024

Планинска вело тура – Вевчанска Голина – локва 7.7.2024

Линк за пријавување на настанот: https://docs.google.com/forms Еко-свест Вевчани и Рупикапра МТБ Струга со задоволство ве покануваат на Велосипедски настан “Планинска вело тура Вевчанска голина - локва” Турата ќе се одржи на 7.7.2024 година, со почеток од Вевчани во...

read more
Оттаде Екофобијата

Оттаде Екофобијата

„Доколку сакаме децата да ни процветаат“, велипрофесорот Дејвид Собел, „мора да им дадеме време да сеповрзат со природата и да ја засакаат Земјата, пред дапобараме од нив да ја спасат“. Како што етноботаничарите се посветени на тропските шуми во потрага понови...

read more
Трајна поставка за природа “Патување низ природните богатства на Вевчански извори”

Трајна поставка за природа “Патување низ природните богатства на Вевчански извори”

Ве покануваме на отворање на Трајна поставка за природа "Патување низ природните богатства на Вевчански извори" Свеченото отворање ќе се одржи во петок 22 март, од 13 часот во Мултикултурен Центар "Коста Србакоски" Вевчани. Трајната поставка со својот едукативен...

read more

ВЕВЧАНСКИ ИЗВОРИ

Вевчанските извори се наоѓаат на 900 м н.м. Во 1997 год. се прогласени за Споменик на природата. Од центарот на Вевчани до самиот локалитет, патот е асфалтиран и има околу 550 метри, а се стигнува за околу 7 минути со пешачење. Вевчанските извори се одликуваат со доста богата биолошка разновидност и се едни од најпосетените места во Македонија од домашни и од странски туристи.
За време на вечерните и ноќните часови, изворите можат да се посетат бидејќи се насекаде осветлени, поставени се и подводни рефлектори со што водата добива посебна убавина. Изобилството на вода, и пештерата од која таа извира е посебна атракција за привлекување на домашни и странски туристи, на самото место има маси со клупи за одморање, изграден е видиковец, а се наоѓаат и три помали цркви кои секогаш се отворени за посета. Локалитетот во изворот поседува инфо-табли од кои туристите можат да се информираат за биолошката разновидност во локалитетот.