Вевчански Извори

Споменик на природата

Туризам

Споменик на природата

Научни сознанија

Споменик на природата

Мултимедија

Споменик на природата

Меѓународен ден на планината – Да го зачуваме нашето природно богатство

Меѓународен ден на планината – Да го зачуваме нашето природно богатство

Планинините се една од најважните креации на природата. Освен возвишени пејсажи кои што го одземаат здивот, планините покриваат речиси 30% од територијата на планетата и се дом на 15% од светската популација на дивиот видови и растенија. Планините во Македонија...

read more
4ти Декември – Меѓународен ден на заштита на дивиот свет

4ти Декември – Меѓународен ден на заштита на дивиот свет

Продолжуваме со низата на едукативни работилници со млади. По повод Меѓународниот ден за заштита на дивиот свет организиравме работилница со шесто одделенците од ООУ Единство - Октиси. Со младите вљубеници во природата разговаравме за видовите кои се загрозени или под...

read more
Продолжуваме со подобрување на инфраструктурата  за посетители

Продолжуваме со подобрување на инфраструктурата за посетители

Нови патокази во Споменик на природата - Вевчански Извори Продолжуваме со подобрување на инфраструктурата за посетители со поставување на првиот дел од патоказите, активност која е дел од проектот "Поддршка на одржливо управување со Споменикот на природа Вевчански...

read more
Прекугранична работилница за кафеавата мечка

Прекугранична работилница за кафеавата мечка

Еко свест заедно со ренџерската служба на Споменикот на природа Вевчански извори учествуваа на работилница за прекуграничен мониторинг и интервентен тим за мечка во Лемос-Грција, организирана како дел од Трилатералниот проект за кафеавата мечка. На работилницата беа...

read more

ВЕВЧАНСКИ ИЗВОРИ

Вевчанските извори се наоѓаат на 900 м н.м. Во 1997 год. се прогласени за Споменик на природата. Од центарот на Вевчани до самиот локалитет, патот е асфалтиран и има околу 550 метри, а се стигнува за околу 7 минути со пешачење. Вевчанските извори се одликуваат со доста богата биолошка разновидност и се едни од најпосетените места во Македонија од домашни и од странски туристи.
За време на вечерните и ноќните часови, изворите можат да се посетат бидејќи се насекаде осветлени, поставени се и подводни рефлектори со што водата добива посебна убавина. Изобилството на вода, и пештерата од која таа извира е посебна атракција за привлекување на домашни и странски туристи, на самото место има маси со клупи за одморање, изграден е видиковец, а се наоѓаат и три помали цркви кои секогаш се отворени за посета. Локалитетот во изворот поседува инфо-табли од кои туристите можат да се информираат за биолошката разновидност во локалитетот.