Ве покануваме на отворање на Трајна поставка за природа “Патување низ природните богатства на Вевчански извори”

Свеченото отворање ќе се одржи во петок 22 март, од 13 часот во Мултикултурен Центар “Коста Србакоски” Вевчани.

Трајната поставка со својот едукативен карактер има цел да ги доближи до посетителите информациите за природните вредности на заштитеното подрачје Споменик на природа Вевчански Извори и планината Јабланица. 💧🌿🐞🦎🐾

Трајната поставка е изработена од Еко-свест како дел од проектот “Поддршка на одржливо управување со Споменикот на природа Вевчански Извори” финансиран од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT. 🦋🦌🌳🐻🍄

Eko-svest Вевчански извори-Споменик на природата/Vevchani springs-Monument of nature #ЗаедноЗаПриродата #Вевчани #Природа #Vevcani #СпоменикНаПриродаВевчанскиИзвори