Со апел за подигнување на чистотата на Вевчанска Река, како и потсетување на посетителите и локалното население за важноста на водата, изработивме и поставивме инфо табли по кејот на Вевчанска Река.💧🌿

Информативните табли се поставени како дел од проектот “Собирај, рециклирај, креирај – од рециклирана пластика до иновација” финансиран од ПМГ ГЕФ, a спроведуван од Еко-свест Вевчани во партнерство со Ј.П. Еремја Вевчани.🚮♻️