Вевчанска Локва

Вевчанска Локва

Вевчанската локва се наоѓа на запад од Вевчани, на источната планинска страна на Јабланица во изворишниот дел на Вевчанска Река и во непосредна близина на македонско-албанската граница. Сместено е во цирк, односно долот и пределот наречен Голина кој се наоѓа веднаш во...
Вевчански Извори

Вевчански Извори

Вевчански Извори се едни од поретките псевдопериодски сифонски врела во Македонија. Сместени се на источните падини на планината Јабланица, кај Вевчани, на надморска височина од 900 метри. Главниот извор е сместен во отворот на пештера. На десетина метри подолу, се...