Генералка Викенд во Вевчани

Генералка Викенд во Вевчани

Еко свест заедно со учениците и наставниците од ООУ Страшо Пинџур – Вевчани денес се приклучија во акцијата Генералка Викенд со чистење на улиците низ Вевчани и Вевчанските извори. Се собираа несоодветено расфрлани отпадоци во околината (пластика, хартија и др)....
Mурал во училишниот двор на ООУ Страшо Пинџур – Вевчани

Mурал во училишниот двор на ООУ Страшо Пинџур – Вевчани

Од водата доаѓа животот. Без водата нема ништо. Тоа е важно да се знае за да се однесуваме со почит кон овој основен ресурс кој поврзува сѐ на нашата планета. Кон нашите реки и езера.   Креативните ученици од ООУ Страшо Пинџур – Вевчани заедно со уметникот Горан...
Едукација за млади во Споменикот на природата „Вевчански извори“

Едукација за млади во Споменикот на природата „Вевчански извори“

  Еко-свест и Национален Парк Галичица со ученици вежбаа бонтон во природа и како се чуваат заштитени подрачја. Кога одиме на гости има правила на однесување. Така, и кога ја посетуваме природата постои бонтон, односно правила како што треба, што може, а што не треба...
Oбука за методи на мониторинг на крупни месојади на ренџерската служба на Споменикот на природата Вевчански Извори.

Oбука за методи на мониторинг на крупни месојади на ренџерската служба на Споменикот на природата Вевчански Извори.

Како дел од Трилатералниот проект за кафеавата мечка денес во нашата канцеларија во Вевчани во соработка со МЕД/MES организиравме обука за методи на мониторинг на крупни месојади на ренџерската служба на Споменикот на природата Вевчански Извори. Заштитеното подрачје...
Првиот ден на пролетта

Првиот ден на пролетта

21 март во локалната канцеларија на Еко-свест Вевчани го одбележавме првиот ден на пролетта со заедничка акција за засадување садници со учениците од ООУ Страшо Пинџур – Вевчани. Се радуваме дека овие дрвја ќе им држат сенка на учениците во летните денови и ќе...