Меѓународен ден на планината – Да го зачуваме нашето природно богатство

Меѓународен ден на планината – Да го зачуваме нашето природно богатство

Планинините се една од најважните креации на природата. Освен возвишени пејсажи кои што го одземаат здивот, планините покриваат речиси 30% од територијата на планетата и се дом на 15% од светската популација на дивиот видови и растенија. Планините во Македонија...
4ти Декември – Меѓународен ден на заштита на дивиот свет

4ти Декември – Меѓународен ден на заштита на дивиот свет

Продолжуваме со низата на едукативни работилници со млади. По повод Меѓународниот ден за заштита на дивиот свет организиравме работилница со шесто одделенците од ООУ Единство – Октиси. Со младите вљубеници во природата разговаравме за видовите кои се загрозени...
Продолжуваме со подобрување на инфраструктурата  за посетители

Продолжуваме со подобрување на инфраструктурата за посетители

Нови патокази во Споменик на природата – Вевчански Извори Продолжуваме со подобрување на инфраструктурата за посетители со поставување на првиот дел од патоказите, активност која е дел од проектот “Поддршка на одржливо управување со Споменикот на природа...
Прекугранична работилница за кафеавата мечка

Прекугранична работилница за кафеавата мечка

Еко свест заедно со ренџерската служба на Споменикот на природа Вевчански извори учествуваа на работилница за прекуграничен мониторинг и интервентен тим за мечка во Лемос-Грција, организирана како дел од Трилатералниот проект за кафеавата мечка. На работилницата беа...
Учиме за заштитени подрачја

Учиме за заштитени подрачја

Најпрво, на гости ни беа нашите драги ученици од 3то одделение од ООУ Страшо Пинџур – Вевчани предводени од наставникот Дарко Пешиноски. Заедно учевме зошто треба да работиме на поголема заштита на природата и зошто се важни заштитените подрачја, како и за...